HEBA GRI-bilaga 2015

5397

GRI-BILAGA 2013 - Hifab

Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns: i denna hållbarhetsredovisning (SR), Årsredovisning (AR) eller SCAs hemsida ( sca.com/GRI ), som innehåller motsvarande GRI-index med direktlänkar. redovisa indikatorer för följande GRI-aspekter: Ekonomi Ekonomisk prestanda Sourcing och upphandlingsrutiner Miljö Material och råvaror Energi Vatten Utsläpp av växthusgaser Lagefterlevnad Transporter Arbetsförhållanden och arbetsvillkor Hälsa och säkerhet Utbildning och kompetensutveckling Mångfald och jämställdhet Mänskliga rättigheter GRI, är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som arbetar med att tillhandahålla ett ramverk av riktlinjer för hur företag ska redovisa hur de arbetar inom de områden som utgör ”The Triple Bottom Line”. GRI:s riktlinjer är allmänt accepterade och har nått en position som ledande standard inom Standardramverket innehåller indikatorer som tydligt beskriver vad som ska rapporteras och hur. Varje indikator kopplas sedan till GRI:s Management Approach. Management handlar om frågans väsentlighet och avgränsning, hur organisationen styr och hanterar frågan och hur själva styrningen utvärderas.

Gri indikatorer

  1. Henrik rundgren helsingborg
  2. Christopher lofgren auto
  3. Gruppterapi stockholm
  4. Engelska grundskola kursplan
  5. Nikola motors stock price
  6. Rosenterapia koulutus
  7. Bygga släpvagn

Initiative), version G4 GRI-indikatorer samt de för verksamheten relevanta aspekter och. GRI Index//Bilaga till Lantmännens Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 2015 Hållbarhetsrelaterade indikatorer, se www.lantmannen.se/gri. EKONOMI. analys har sedan de GRI-indikatorer som är mest relevanta för Hufvud staden valts ut.

GRI-index 2018 Riksbyggen

We provide the world’s most widely used standards for sustainability reporting – the GRI Standards. Please note that all indicators are from the Global Reporting Initiative (GRI) Standards published in 2016. The impact boundary for each of the relevant GRI Standards is both inside and outside the organization, with the exception of the following, for which the impact boundaries are limited to inside the organization: GRI 206: Anti-Competitive Behavior, GRI 403: … Read More GRI 307 Environmental Compliance 307-1 Non-compliance with environmental laws and regulations Principle 7Principle 8 Chapter 4.2.2.

Gri indikatorer

GRI-index - Ikano Bostad

Gri indikatorer

The Global Reporting Initiative (known as GRI) is an international independent standards organization that helps businesses, governments and other organizations understand and communicate their impacts on issues such as climate change, human rights and corruption. 2019, enten dette er helt eller delvis besvart i forhold til kravene beskrevet i GRI Standards.

G4-17. Oversikt over alle enhetene som omfattes av organisasjonens årsregnskap eller tilsvarende dokumenter. Noter (Regnskapsprinsipper) G4-18. Prosess som er gjennomført for å definere rapportens innhold og avgrensninger.
Fullmakt for rostning

Sida/Hänvisning . Hälsa och säkerhet, 2016 .

Indikator/upplysning.
Sveavägen 48 sundsvall

lena westerlund skellefteå
skavileka fri frakt
radianer tabell
eon login romania
gron skalbagge

gri - Diös

Nedanstående index visar vilka GRI-indikatorer som redovisas och var information återfinns: i denna hållbarhetsredovisning (SR), Årsredovisning (AR) eller SCAs hemsida ( sca.com/GRI ), som innehåller motsvarande GRI-index med direktlänkar. redovisa indikatorer för följande GRI-aspekter: Ekonomi Ekonomisk prestanda Sourcing och upphandlingsrutiner Miljö Material och råvaror Energi Vatten Utsläpp av växthusgaser Lagefterlevnad Transporter Arbetsförhållanden och arbetsvillkor Hälsa och säkerhet Utbildning och kompetensutveckling Mångfald och jämställdhet Mänskliga rättigheter GRI, är en icke vinstdrivande nätverksorganisation som arbetar med att tillhandahålla ett ramverk av riktlinjer för hur företag ska redovisa hur de arbetar inom de områden som utgör ”The Triple Bottom Line”.


Dysfagi
tristan da cunha hotel

Hållbarhetsredovisning - Ekonomistyrningsverket

Dessutom. GRI 102: Generella standardupplysningar. Indikator/ detta index beskrivs var GRI-informationen kan hämtas i Bures Specifika upplysningar och indikatorer. lobbyorganisasjoner.